Υετός

Precipitation

Προσφορά των στοιχείων από το EUMETSAT